DSCvesta用ASC安全カバー

    オートサンプルチェンジャー、炉体部を覆い測定中の安全性を確保します。測定中やオートサンプルチェンジャー動作中、炉体高温時にはロックがかかります。
    Photo of DSCvesta用ASC安全カバー

    お問合せ

    製品選びから据付後の技術サービスまで、何でもお気軽にお問合せください。